Strona używa plików cookies, aby zapewnić wysoką jakość użytkowania, dowiedz się więcej.

Regulamin zwiedzania Centrum Edukacji i Promocji Regionu

 • Uchwala się niniejszym Regulamin usług świadczonych przez Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, zwanego dalej „Centrum”.
 • Regulamin Centrum zachowuje moc wiążącą w stosunku do wszystkich osób zwiedzających Centrum lub w inny sposób korzystających z jego infrastruktury (zwanych dalej „Zwiedzającymi”).
 • Centrum może być udostępnione Zwiedzającym 7 dni w tygodniu w godzinach:
  Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 18:00
  Sobota, Niedziela: 10:00 - 19:00
  Centrum jest nieczynne w:I dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada (Wszystkich Świętych), Święta Bożego Narodzenia (24.12) i I dzień Świąt Bożego Narodzenia (25.12). 
 • W szczególnych przypadkach, uzgodnionych z kierownictwem Centrum, może on być udostępniony w godzinach i terminach innych niż wyżej wymienione.
  Kaszubski Świat Bajek (płatne dodatkowo), Park Linowy (płatne dodatkowo), Restauracja, Kawiarnia i Chata Kaszubska w miesiącu maju, czerwcu i wrześniu czynne są w soboty i niedziele. W miesiącu lipcu i sierpniu czynne są codziennie. W pozostałych miesiącach wyżej wymienione obiekty są nieczynne.
 • Niedziela: 10:00 - 18:00
 • Piątek: 10:00 - 17:00
 • Środa: 10:00 - 17:00
 • Poniedziałek: 10:00 - 17:00
 • Zwiedzanie Centrum jest odpłatne wg zasad ujętych w cenniku umieszczonym w kasie biletowej. Kasa biletowa w sezonie zimowym znajduje się w Domu Harcerza.
 • Zakup biletu upoważnia do zwiedzania Centrum w towarzystwie i pod opieką przewodnika lub samodzielnie.
 • Osoby niepełnoletnie są uprawnione do Zwiedzania Centrum wyłącznie pod opieką upoważnionych do wykonywania nad nimi pieczy osób pełnoletnich.
 • Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub cierpiące na inne schorzenia, które mogą stanowić przeciwwskazanie dla zwiedzania, mogą brać udział w zwiedzaniu Centrum jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Centrum nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę na mieniu lub osobie, wynikłą ze stanu zdrowia Zwiedzających.
 • Zwiedzający zobowiązani są do:
  a) przestrzegania zaleceń przewodnika lub innych pracowników Centrum związanych z obsługą ruchu turystycznego i bezpieczeństwem Zwiedzających,
  b) zwiedzania wyłącznie w towarzystwie przewodnika obiektów: repliki „Bunkra Gryfa Pomorskiego”, kaplicy Świętego Rafała Kalinowskiego i Domu Powstańca Polskiego z Adampola,
  c) zachowania szczególnej ostrożności podczas zwiedzania repliki „Bunkra Gryfa Pomorskiego”, „Domu do góry nogami”,
  d) nieoddalania się od grupy w trakcie zwiedzania,
  e) nieopuszczania wytyczonej trasy zwiedzania,
  f) posiadania obuwia odpowiedniego do poruszania się po terenie Centrum,
  g) zachowania porządku i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad zachowania.
   
 • Zabrania się:
  • palenia tytoniu na terenie Centrum – palenie dopuszczane jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach,
  • dotykania instalacji, urządzeń oraz eksponatów,
  • uczestniczenia w zwiedzaniu osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających,
  • wprowadzania psów bez smyczy i kagańca 
  • wnoszenia na teren Centrum broni oraz niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  • zaśmiecania obiektów Centrum,
  • wchodzenia na eksponaty i ekspozycje znajdujące się na terenie Centrum,
  • wchodzenia z napojami alkoholowymi do „Domu Sybiraka” i kaplicy Św. Rafała Kalinowskiego,
    
 • Po Centrum oprowadzają uprawnieni do tego przewodnicy. Do obowiązków przewodnika należy:
  • czuwanie nad bezpieczeństwem Zwiedzających. W tym celu przewodnik instruuje Zwiedzających odnośnie przepisów bezpieczeństwa, organizacji zwiedzania oraz sposobów zachowania na terenie Centrum. Przewodnik reaguje na wszelkie sytuacje mogące spowodować zagrożenie dla Zwiedzających.
  • sprawne oprowadzanie i udzielanie kompetentnych wyjaśnień Zwiedzającym.
    
 • Pokazy pracy urządzeń, prowadzenie imprez towarzyszących leżą w wyłącznej gestii uprawnionych i przeszkolonych pracowników Centrum.
 • Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub w inny sposób utracone na jego terenie.
 • Centrum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych pracowników Centrum przez Zwiedzających.
 • Ze względu na bezpieczeństwo, na terenie Centrum znajdują się oznaczone miejsca objęte monitoringiem.
 • Centrum Edukacji i Promocji Regionu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian godzin otwarcia i zamknięcia punktów gastronomicznych.
 • Uwagi, wnioski i skargi dotyczące zwiedzania można zgłaszać w siedzibie dyrekcji Centrum.

Wróć do "odwiedź nas"

LOKALIZACJA

Znajdź nas

Mapa

Logo

Szymbarskich Zakładników 12,
83-315 Szymbark
Znajdź na GoogleMaps

Kontakt

Rezerwacja wycieczek, informacja
+48 605-570-637, booking@cepr.pl
Rezerwacja imprez, informacja
+48 725-994-001 biuro@hotelszymbark.pl
Rezerwacja hotelu, informacja
+48 609-350-488 recepecja@hotelszymbark.pl