Strona używa plików cookies, aby zapewnić wysoką jakość użytkowania, dowiedz się więcej.
wzory kaszubskie
wzory kaszubskie

Regulamin zwiedzania
Centrum Edukacji i Promocji Regionu

 1. 1. Uchwala się niniejszym regulamin usług świadczonych przez Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, zwanego dalej „Centrum”.
 2. 2. Regulamin Centrum zachowuje moc wiążącą w stosunku do wszystkich osób zwiedzających Centrum lub w inny sposób korzystających z jego infrastruktury zwanych dalej „Zwiedzającymi”.
 3. 3. Centrum udostępnione jest Zwiedzającym 7 dni w tygodniu w godzinach podanych na tablicy informacyjnej przy wejściu do Centrum oraz na stronie internetowej www.cepr.pl
  1. 3.1 W szczególnych przypadkach uzgodnionych wcześniej z kierownictwem obiektu Centrum może być udostępnione Zwiedzającym w innych godzinach i terminach,
  2. 3.2 Kaszubski Świat Bajek i Park Linowy udostępnione są dla Zwiedzających w miesiącach lipiec i sierpień lub innych terminach wcześniej uzgodnionych z kierownictwem Centrum. Godziny i terminy otwarcia ww. atrakcji podane są na stronie internetowej cepr.pl.
  3. 3.3 Właścicielem Parku Linowego jest spółka Alfa Żurańscy sp. z o.o. sp. k.
   Parkowa 1/22, 83-300 Kartuzy , www. parklinowyalfa.pl
 1. 4. Zwiedzanie Centrum jest odpłatne wg. zasad ujętych w cenniku umieszczonym w kasie biletowej oraz na stronie internetowej cepr.pl. Bilet do Centrum nie obejmuje wstępu do Parku Linowego. Bilet do ww. atrakcji można zakupić w kasie biletowej przed wejściem do ww. obiektu znajdującego się na terenie Centrum.
 2. 5. Zakup biletu wstępu do Centrum upoważnia do zwiedzania go w towarzystwie i pod opieką przewodnika lub samodzielnie. Zwiedzanie Centrum z przewodnikiem, w zależności od ilości Zwiedzających, odbywa się średnio w przedziale czasowym między 30 - 45 minut.
 3. 6. Osoby niepełnoletnie są uprawnione do zwiedzania Centrum wyłącznie pod opieką uprawnionych do wykonywania nad nimi pieczy osób pełnoletnich.
 4. 8. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub cierpiące na inne schorzenia, które mogą stanowić przeciwwskazanie dla zwiedzania, mogą brać udział w zwiedzaniu Centrum jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Centrum nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę na mieniu lub osobie, wynikłą ze stanu zdrowia Zwiedzających.
 5. 8. Zwiedzający zobowiązani są do:
  1. 8.1 Przestrzegania zaleceń przewodnika lub innych pracowników Centrum związanych z obsługą ruchu turystycznego i bezpieczeństwem Zwiedzających,
  2. 8.2 Zwiedzania Kaplicy Św. Rafała Kalinowskiego i „Domu Powstańca Polskiego z Adampola” wyłącznie w towarzystwie przewodnika,
  3. 8.3 Zachowania szczególnej ostrożności podczas zwiedzania repliki „Bunkra Gryfa Pomorskiego” i „Domu do góry nogami”,
  4. 8.4 Zachowania porządku i przestrzegania ogólnie przyjętych zasad zachowania.
 6. 9. Zabrania się:
  1. 9.1 Palenia tytoniu na terenie Centrum – palenie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach,
  2. 9.2 Dotykania instalacji, urządzeń oraz eksponatów,
  3. 9.3 Uczestnictwa w zwiedzaniu osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem środków odurzających,
  4. 9.4 Wprowadzania psów bez smyczy i kagańca (dotyczy psów > 5 kg),
  5. 9.5 Wnoszenia na teren Centrum broni oraz niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
  6. 9.6 Zaśmiecania i niszczenia obiektów Centrum,
  7. 9.7 Wchodzenia na eksponaty i ekspozycje znajdujące się na terenie Centrum,
  8. 9.8 Wchodzenia z napojami alkoholowymi do „Domu Sybiraka” i Kaplicy Św. Rafała Kalinowskiego
 7. 10. Po obiektach Centrum oprowadzają uprawnieni do tego przewodnicy, którzy zobowiązani są do:
  1. 10.1 Czuwania nad bezpieczeństwem Zwiedzających. W tym celu przewodnik zapozna Zwiedzających z przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami zachowania się na terenie Centrum,
  2. 10.2 Sprawnego oprowadzenia i udzielenia kompetentnych wyjaśnień Zwiedzającym,
 8. 11. Pokazy pracy urządzeń, prowadzenie imprez towarzyszących leżą w wyłącznej gestii uprawnionych i przeszkolonych pracowników Centrum.
 9. 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub w inny sposób utracone na jego terenie.
 10. 13. Centrum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania przez Zwiedzających regulaminu oraz innych zaleceń porządkowych komunikowanych przez pracowników Centrum,
 11. 14. Ze względu na bezpieczeństwo na terenie Centrum znajdują się miejsca objęte monitoringiem.
 12. 15. Centrum zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian godzin otwarcia punktów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Centrum.
 13. 16. Centrum znajduje się na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w związku z tym mogą pojawiać się na jego terenie zwierzęta leśne (sarny, zające, osy, szerszenie itp.) Prosimy o zachowanie ostrożności i nie drażnienie zwierząt. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia z udziałem zwierząt leśnych.
 14. 17. Na terenie Centrum znajdują się parkingi płatne, niestrzeżone i niemonitorowane.
 15. 18. Uwagi, zdarzenia i skargi dotyczące zwiedzania Centrum można zgłaszać w siedzibie dyrekcji Centrum znajdującym się w Domu Harcerza. Centrum Edukacji i Promocji Regionu ul. Szymbarskich Zakładników 12, 83-315 Szymbark

Dyrekcja Centrum

Szymbark dnia 2 styczeń 2023r

Wróć do "odwiedź nas"

LOKALIZACJA

Znajdź nas

Mapa

Odwiedź nas

Szymbarskich Zakładników 12,
83-315 Szymbark
Znajdź na GoogleMaps

Kontakt

Rezerwacja wycieczek, informacja - Muzeum
kontakt@cepr.pl, +48 605-570-637
Rezerwacja imprez okolicznościowych, informacja (Bankiety, komunie, wesela)
+48 661-944-676, biuro@cepr.pl
Obsługa gastronomi
+48 691-232-391, gastro@cepr.pl
Rezerwacja imprez, informacja (Eventy firmowe, szkolenia, konferencje)
+48 725-994-001, biuro@hotelszymbark.com
Rezerwacja hotelu
+48 609-350-488, recepecja@hotelszymbark.pl

Partnerzy

Danmar - domy drewnianeFacebook

fb icon CEPR

fb icon Dom do góry nogami

wzory kaszubskie
wzory kaszubskie