Strona używa plików cookies, aby zapewnić wysoką jakość użytkowania, dowiedz się więcej.
wzory kaszubskie
wzory kaszubskie

Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: Centrum Edukacji i Promocji Regionu Lidia Czapiewska z siedzibą w Szymbarku (83-315) ul. Szymbarskich Zakładników 12

o numerze NIP: 957 030 11 40 , REGON 191678314 , adres e-mail: cepr@cepr.pl , nr tel.: + 48 58 684 69 33.

Informujemy, że został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych: Pan Mirosław Dymek nr tel: +48 722 200 310.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

  • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży usług znajdujących się w ofercie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku lub usług powiązanych ze sprzedażą oferty.
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za usługi zakupione lub zamówione w Centrum Edukacji i Promocji Regionu, prowadzonym pod adresem URL http://www.cepr.pl
  • w celu prowadzenia działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
  • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Centrum Edukacji i Promocji Regionu;
  • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres, w którym świadczona będzie na Państwa rzecz usługa, a w okresie dłuższym – jedynie wówczas, gdy będzie to wymagane lub dozwolone obowiązującymi przepisami prawa.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać przetwarzającym je osobom zatrudnionym w Centrum Edukacji i Promocji Regionu oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe z naszego upoważnienia.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

  • art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - taką umową jest udzielone nam przez Państwa zlecenie świadczenia usługi;
  • art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

O ile obowiązujące przepisy prawa nie ulegną zmianie, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych.

Posiadanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym, lecz stanowi warunek umożliwiający świadczenie przez nas usługi na Państwa rzecz. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, chyba że obowiązek ich przechowywania będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

LOKALIZACJA

Znajdź nas

Mapa

Odwiedź nas

Szymbarskich Zakładników 12,
83-315 Szymbark
Znajdź na GoogleMaps

Kontakt

Rezerwacja wycieczek, informacja - Muzeum
kontakt@cepr.pl, +48 605-570-637
Rezerwacja imprez okolicznościowych, informacja (Bankiety, komunie, wesela)
+48 661-944-676, biuro@cepr.pl
Obsługa gastronomi
+48 691-232-391, gastro@cepr.pl
Rezerwacja imprez, informacja (Eventy firmowe, szkolenia, konferencje)
+48 725-994-001, biuro@hotelszymbark.com
Rezerwacja hotelu
+48 609-350-488, recepecja@hotelszymbark.pl

Partnerzy

Danmar - domy drewnianeFacebook

fb icon CEPR

fb icon Dom do góry nogami

wzory kaszubskie
wzory kaszubskie